Eső után köpönyeg...

Gyakorlati tapasztalataim szerint sajnos sok esetben akkor jönnek hozzám ügyfeleim, amikor az adott problémával már nem lehet sokat kezdeni. Ilyenkor legfeljebb a hátrányos következményeket lehet csökkenteni, de általában azokat sem nagy sikerrel.

Jelen rovatban összegyűjtöttem azokat a leggyakoribb területeket, ahol későn fordulnak jogi képviselőhöz az ügyfelek.

Pert indít

Tapasztalataim szerint ügyfeleim, hajlamosak elragadtatni magukat, és felelőtlen kijelentéseket tenni. A társadalomban él az a tévhit, hogy a bíróság majd igazságot szolgáltat, így könnyelműen, felelőtlenül “dobálózik” peres eljárás megindításával.
A rendszerváltás környékén az Alkotmánybíróság elvi éllel rögzítette, hogy mindenki saját felelősségére vesz részt a gazdasági életben. Ez magában foglalja azt is, hogy a bíróságnak nem feladata az igazság kiderítése, csak az eljárás kereteinek biztosítása. Ennek keretében a pert indító felperesnek kell alperes által vitatott tényeket, ami ha felperes hibájából vagy önhibáján kívül nem sikerül, úgy viseli a bizonyítatlanság következményeit.
A perindítás már a megindításakor is költségekkel jár, amely később igen jelentős összegeket tehet ki.
A perindítás egyrészről a követelés 6%-nak megfelelő illetékfizetési kötelezettséggel jár, másrészről minden állítást kétséget kizáróan bizonyítani kell. A kereset elkészítése is nehézségekkel jár, a változó jogszabályi, bírói gyakorlat miatt.
Ezen felül célszerű meggyőződni arról, hogy kötelezettnek van végrehajtható vagyona, mert egy esetleges pernyertesség esetén nem lehet végrehajtani egy esetleges kedvező ítéletet, akkor az egész eljárásra költött költségek felperes terhén maradnak. Egyébként a végrehajtásnak is külön költségei vannak, így ezzel is érdemes számolni.

Házasságot köt

Házassági intézménye – álláspontom szerint – szép és követendő intézmény, így erről lebeszélni senkit sem szeretnék.
Azonban nem árt vigyázni arra a tényre, hogy a megkötött házasságok több, mint fele válással végződik, és komoly peres eljárások indulnak, mint a házasság felbontása, mind a közös vagyon megosztása miatt.
A házastársak együttélésük – és nem házasságkötésük – kezdetétől az életközösség megszűnéséig terjedő időben szerzett bármilyen vagyonuk közös vagyon, így szükségszerűen “feleznek” felek az életközösség megszakadásakor. Amennyiben előrelátható, hogy az életközösség alatt fél jobb jövedelmi  viszonyai miatt nagyobb értékű vagyontárgyakat kíván magának szerezni, úgy érdemes vagyonjogi szerződéssel rendezni a későbbi vagyonok sorsát illetően.
Ez értelemszerűen nem vonatkozik az életközösség előtt szerzett vagyontárgyakra, illetve a házasság alatt ajándék vagy öröklés útján szerzett vagyontárgyakra.

Felbontja házasságát

A gyors váláshoz szükséges felek egyezsége a kiskorú gyermek felügyelete, tartása, kapcsolattartás, utolsó közös lakás használata és ha van igény házastársi tartás kérdésében. Amennyiben egyezség nincs ezekben a kérdésekben, úgy hosszan tartó, felesleges, és energiaigényes bizonyítással kell bizonyítani a házasság megromlását és a bíróság elé kell tárni a megromláshoz vezető okokat. Gondolom felesleges mondanom, hogy egyik félnek sem érdeke, hogy az állam elé tárja házassága féltett titkait, így érdemes kölcsönösen engedni és a fenti kérdésekben gyorsan megegyezni. Ez nem érinti a fél azon igényét, hogy külön perben vagyonjogi igényét érvényesítse.A bontás megindításakor tételes 30.000.-Ft illetéket fizet felperes.

Bármit aláír

Gyakran tapasztalom, hogy ügyfeleim meggondolatlanul aláírnak egy szerződést, és utána hibás döntésüket a bíróságon szeretnék semmissé tenni. Tekintve, hogy az Alkotmánybíróság a rendszerváltás környékén kimondta, hogy mindenki saját felelősségére vesz részt a gazdasági életben, így bármilyen nyilatkozat aláírása esetén a nyilatkozatban foglaltak kötelezettségekkel jár, és nem lehet bírósági úton “meg nem történtté” tenni. Nagyon fontos, hogy az ember milyen kötelezettséget vállal, mert kimentésnek nagyon szűk körben van helye, csak nagyon meggyőző egyértelmű bizonyítékok alapján van helye.

Ingatlant vesz

Ingatlan vásárlásánál a legfontosabb, hogy tulajdoni lapot ellenőrizzünk, és szakember véleménye nélkül ne írjunk alá semmilyen nyilatkozatot, mert a következmények beláthatatlanok! A felek között írt szerződés érvényes és bíróság előtt kikényszeríthető, mivel azonban ingatlan vásárlása során kötelező a földhivatal előtti ügyvédi képviselet, ezért mindenképpen fontos a teljes eljárásba bevonni a jogi képviselőt, nem csak a szerződés szerkesztéséhez. Fontos, hogy vevő a hibákat térképezze fel, mert egy esetleges hiba (áthallás, elektromos vezeték, födém, statikai hibák stb.), nemcsak a használatot nehezítik meg, de a vagyonban is komoly károkat tehet.

Céget alapít

Senki nem azért alapít céget, hogy azt hamarosan megszüntesse, vagy annak formáját változtassa, de arra érdemes figyelemmel lenni, hogy a megszüntetés, formaváltás rendkívül költséges és bonyolult eljárás. Érdemes a hosszú távú működés biztosítása érdekében az adózási formának megfelelő társaságot választani, így szakértő könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó segítségét kérni a forma megválasztásánál.