Eső után köpönyeg...

Gyakorlati tapasztalataim szerint sajnos sok esetben akkor keresnek fel, amikor az adott problémának legfeljebb már csak a hátrányos következményeit lehet csökkenteni, illetve már azt sem.

Ezért javaslom, hogy a komoly döntés meghozatala előtt keressenek fel tanácsért. Jelen rovatban összegyűjtöttem azokat a leggyakoribb területeket, ahol későn fordulnak jogi képviselőhöz az ügyfelek.

Pert indít

Peres eljárás megindítása megalapozott és felelősségteljes döntést kíván, amelynek minden anyagi vonzatával és az ügy kétséget kizáró bizonyíthatóságával is tisztában kell lenni.
Az Alkotmánybíróság elvi éllel rögzítette, hogy mindenki saját felelősségére vesz részt a gazdasági életben. Ez magában foglalja azt is, hogy a bíróságnak nem feladata az igazság kiderítése, csak az eljárás kereteinek biztosítása. Ennek keretében a pert indító felperesnek kell alperes által vitatott tényeket bizonyítani, ami ha felperes hibájából vagy önhibáján kívül nem sikerül, úgy viseli a bizonyítatlanság következményeit.
A perindítás egyrészről már a megindításakor is költségekkel jár, amely később igen jelentős összegeket tehet ki, másrészről kétséget kizáróan kell bizonyítani minden állítást. A változó jogszabály, bírói gyakorlat miatt a kereset elkészítése is kellő körültekintést igényel.
Ezen túlmenően célszerű meggyőződni arról, hogy kötelezettnek az eljárás végén is lesz végrehajtható vagyona, mert ha egy esetleges pernyertesség esetén nem lehet végrehajtani a kedvező ítéletet, akkor az egész eljárásra költött költségek felperes terhén maradnak. A végrehajtásnak is külön költségei vannak, így ezzel is érdemes számolni.

Házasságot köt

A házasság intézménye álláspontom szerint követendő intézmény, azonban figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a statisztikák szerint a megkötött házasságok nagy része válással végződik, és komoly peres eljárások indulnak, mind a házasság felbontása, mind a közös vagyon megosztása miatt.
A házastársak együttélésük – és nem házasságkötésük – kezdetétől az életközösség megszűnéséig terjedő időben szerzett bármilyen vagyonuk közös vagyon, így szükségszerűen fele-fele arányban tarthatnak igényt a vagyonra az életközösség megszakadásakor. Amennyiben előrelátható, hogy az életközösség alatt  az egyik házastárs jobb jövedelmi  viszonyai miatt nagyobb értékű vagyontárgyakat kíván magának szerezni, úgy a vagyonjogi szerződés rendezheti a későbbi vagyonok sorsát.
Ez értelemszerűen nem vonatkozik az életközösség előtt szerzett vagyontárgyakra, illetve a vagyontárgy helyébe lépő értéken szerzett újabb vagyontárgyra, valamint a házasság alatt ajándék vagy öröklés útján szerzett vagyontárgyakra.

Felbontja házasságát

A gyors váláshoz szükséges felek egyezsége a kiskorú gyermek felügyelete, tartása, kapcsolattartás, utolsó közös lakás használata és -ha van igény – házastársi tartás kérdésében. Amennyiben egyezség nincs ezekben a kérdésekben, úgy hosszan tartó, felesleges és energiaigényes bizonyítással kell bizonyítani a házasság megromlását, és a bíróság elé kell tárni a megromláshoz vezető okokat. Egyik félnek sem érdeke, hogy az állam elé tárja házassága féltett titkait, így érdemes a fenti kérdésekben gyorsan kölcsönösen megegyezni. Ez nem érinti a fél azon igényét, hogy külön perben vagyonjogi igényét érvényesítse.

Bármit aláír

Gyakran találkozom felelőtlenül aláírt szerződéssel, amely után az aláíró a hibás döntését a bíróságon szeretné semmissé tenni. Tekintve, hogy az Alkotmánybíróság kimondta, hogy mindenki saját felelősségére vesz részt a gazdasági életben, ezért bármilyen nyilatkozat aláírása esetén a nyilatkozatban foglaltak kötelezettségekkel járnak, így nem lehet bírósági úton “meg nem történtté” tenni. Nagyon fontos, hogy az ember milyen kötelezettséget vállal, mert kimentésnek nagyon szűk körben és csak nagyon meggyőző, egyértelmű bizonyítékok alapján van helye.

Ingatlant vesz

Ingatlan vásárlásánál a legfontosabb, hogy tulajdoni lapot ellenőrizzünk, és szakember véleménye nélkül ne írjunk alá semmilyen nyilatkozatot, mert a következmények beláthatatlanok lehetnek. A felek között írt szerződés érvényes és bíróság előtt kikényszeríthető, mivel azonban ingatlan vásárlása során kötelező a földhivatal előtti ügyvédi képviselet, ezért mindenképpen fontos a teljes eljárásba bevonni a jogi képviselőt, és nem kizárólag a szerződés szerkesztésébe. Fontos, hogy vevő a hibákat térképezze fel, mert egy esetleges hiba (áthallás, elektromos vezeték, födém, statikai hibák stb.), nemcsak a használatot nehezítik meg, de a vagyonban is komoly károkat tehetnek.

Céget alapít

Senki nem azért alapít céget, hogy azt hamarosan megszüntesse vagy annak formáját változtassa, de arra érdemes figyelemmel lenni, hogy a megszüntetés, formaváltás rendkívül költséges és bonyolult eljárás. Érdemes a hosszú távú működés biztosítása érdekében az adózási formának megfelelő társaságot választani, így szakértő könyvelő, – könyvvizsgáló, – adótanácsadó segítségét kérni a forma megválasztásánál.
Senki nem azért alapít céget, hogy azt hamarosan megszüntesse, vagy annak formáját változtassa, de arra érdemes figyelemmel lenni, hogy a megszüntetés, formaváltás rendkívül költséges és bonyolult eljárás. Érdemes a hosszú távú működés biztosítása érdekében az adózási formának megfelelő társaságot választani, így szakértő könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó segítségét kérni a forma megválasztásánál.